Vol 15, No 1 (2018)

April, 2018. Thema Fasilitas Perkotaan dan Heritage

DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jpsa.v15i1

Table of Contents

Articles

Mustika Kusumaning Wardhani
Abstract Article Read : 191 Times | PDF Download : 314 Times
PDF
1-16
Wida Oktavia Suciyani
Abstract Article Read : 456 Times | PDF Download : 313 Times
PDF
17-33
Rizqi Jamalludin
Abstract Article Read : 173 Times | PDF Download : 314 Times
PDF
34-48
Tiafahmi Angestiwi
Abstract Article Read : 119 Times | PDF Download : 225 Times
PDF
49-65
Rahmawati Prasetyan Darini
Abstract Article Read : 129 Times | PDF Download : 224 Times
PDF
66-80
Mila Karmila, Nyandra Sari Magfiroh
Abstract Article Read : 222 Times | PDF Download : 233 Times
PDF
81-95
Ardiana Yuli Puspitasari, Wa Ode Sitti Khasana Ramli
Abstract Article Read : 323 Times | PDF Download : 661 Times
PDF
96-114