Vol 2, No 1 (2019)

Educational Issues

DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jpai.2.1

Table of Contents

Articles

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK SYEIKH MUHAMMAD SYAKIR DALAM MENJAWAB TANTANGAN PENDIDIKAN ERA DIGITAL
Syaifulloh Yusuf
PDF
1-18
TRADISI PENGANUGERAHAN IJAZAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN SELAYANG PANDANG
Mesut Idriz, Idha Nurhamidah
PDF
19-32
PENERAPAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
Lutfi Kusuma Dewi
PDF
33-50
AKHLAK PELAJAR DITINJAU DARI KITAB ADAB AL-ALIM WA AL-MUTA’ALLIM
Nailul Fitria Afifah, Sania Ro’ifah
PDF
51-58
RELASI ANTARA MATA PELAJARAN AKIDAH-AKHLAK PADA TRADISI BERANDEP
Dewi Nurhayati, Wahab Wahab
PDF
59-70
STRATEGI DAN PENDEKATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN KEBERAGAMAAN REMAJA
Arni Zulianingsih
PDF
71-88
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM TINJAUAN EPISTEMOLOGI, ISI, DAN MATERI
Mahmudi Mahmudi
PDF
89-105