Author Details

Khisni, Akhmad

  • April dan Oktober - Articles
    Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin
    Abstract  PDF
  • Januari 2022 - Articles
    Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara
    Abstract  PDF