Author Details

Listyowati, Peni Rinda

 • Oktober - Articles
  Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang
  Abstract  PDF
 • April dan Oktober - Articles
  ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERSTATUS ANAK KANDUNG BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN
  Abstract  PDF
 • April dan Oktober - Articles
  Pandangan hakim pengadilan agama semarang terhadap implementasi e court dalam administrasi dan proses persidangan perkara perceraian
  Abstract  PDF